Föreningen Ryafåret!

Nu är det inte ryaklubben längre, nu heter klubben:

”FÖRENINGEN RYAFÅRET”

Hemsidan och en del epostadresser har fortfarande namnet Ryaklubben, men så småningom så kommer det att ändras.

tf. webbmaster

Christer Oskarsson

0702608961