Projektstöd av Jordbruksverket!

Föreningen har nyligen fått beslut av Jordbruksverket för stöd, för att främja bevarandet av Ryafåret och dess genetiska variation.

Det gäller under 2018 och slutar 31 augusti 2019.

Vi har fått ett öronmärkt stöd för transport av genetisk viktiga djur, som vi har bestämt att det ska gälla från den 1 juli 2018 och till den sista november 2018 i första etappen.

Vi återkommer här på hemsidan för mera info hur du söker och vad det är som gäller då.

Kommande info läggs ut här!>>>>>>>