Svarta baggar till salu

Vi har två svarta baggar till salu. Vi är Mv-fri besättning. Vi har F-status och dem är mönstrade och ullbedömda av Kia. Härstämningsbevis finns

Namn:Elitlammskod:
220287Q3ZV-7GQZ8
220097QFZP-BJT6
Kontaktuppgifter:
Kymendö Gård Wahlström
Kymendogard@hotmail.com
0733-268061