Bli medlem

och stöd det svenska Ryafåret!

Som medlem i Föreningen Ryafåret får du

  • Aktuell information om ullmönstring, utfodring och skötsel
  • Använda dig av den centrala ullbedömningen
  • Delta i kurser
  • Hjälp med förmedling av livdjur
  • Stöd och råd i avelsfrågor
  • Föreningens digitala tidning medlemsmagasin Ryabladet som ges ut två gånger per kalenderår

Årsavgift

Huvudmedlem betalar 300 kr, extra familjemedlem med samma adress betalar 50 kr, stödjande medlem betalar 150 kr. Gäller kalenderår jan-dec. Bankgiro 5730-4933. Medlemsavgiften skall vara inbetald senast den 1:e februari. Till de som redan är medlemmar skickas fakturor ut från december året innan.

OBS! Ange ”Föreningen Ryafåret” och glöm inte ange eget namn och adress, i meddeleanderutan.

Nya medlemmar

Kontakta föreningens sekreterare Carina Wenngren  i samband med att medlemsavgiften betalas in. Du kommer då att få ett Välkomstbrev med information och inloggningsuppgifter till medlemssidorna.