Bli medlem

VILL DU BLI MEDLEM OCH STÖDJA DET SVENSKA RYAFÅRET?

Som medlem i Föreningen Ryafåret får du:

– aktuell information om ullmönstring, utfodring och skötsel.

– använda dig av den centrala ullbedömningen. Du får 15st gratisprover av Ullbedömare Sonja Thyen.

– delta i kurser.

– hjälp med förmedling av livdjur.

– stöd och råd i avelsfrågor.

– föreningens digitala tidning ”Ryabladet” som ges ut tre gånger per kalenderår.

Medlemsavgiften betalas från 1 januari. Huvudmedlem betalar 300 kr, extra familjemedlem med samma adress betalar 50 kr, stödjande medlem betalar 150 kr.
Medlemsavgiften sätts in på klubbens Bankgiro 5730-4933 och ska vara inbetald senaste 1 februari. Till de som redan är medlemmar skickas fakturor ut från december året innan.

OBS! Ange ”Föreningen Ryafåret” och glöm inte ange eget namn och adress.

NYA MEDLEMMAR
För att hålla aktuellt medlemsregister ber vi nya medlemmar i samband med att medlemsavgiften betalas in, kontakta vår sekreterare Carina Wenngren (se nedan)

Förfrågningar om klubbens verksamhet kan ställas till styrelsen och övriga funktionärer. Här

Carina Wenngren
Tel. 070 52 36 192
e-post: sekreterare@ryafaret.se