Bli medlem

Bli medlem!
VILL DU BLI MEDLEM OCH STÖDJA DET SVENSKA RYAFÅRET?

_____________________________________________________________________________________________________________

Som medlem i Föreningen Ryafåret får du:

– aktuell information om ullmönstring, utfodring och skötsel.
– använda dig av den centrala ullbedömningen. I år 2018 får du 15st gratisprover hos Sonja Thyen.
– delta i kurser.
– hjälp med förmedling av livdjur och ull.
– stöd och råd i avelsfrågor.

– föreningens digitala tidning ”Ryabladet”.

Medlemsavgiften betalas från 1 januari 2018. Huvudmedlem betalar 300 kr, extra familjemedlem med samma adress betalar 50 kr, stödjande medlem betalar 150 kr.
Medlemsavgiften sätts in på klubbens Bankgiro 5730-4933 och ska vara inbetald senaste 1 februari.

OBS! Ange ”Föreningen Ryafåret” på talongen och glöm inte ange eget namn och adress.

NYA MEDLEMMAR
För att hålla aktuellt medlemsregister ber vi nya medlemmar i samband med att medlemsavgiften betalas in, kontakta vår sekreterare Carina Wenngren (se nedan)

Förfrågningar om klubbens verksamhet kan ställas till styrelsen och övriga funktionärer.
Se här:

TILL MEDLEMSINLOGGNINGEN  >>>>>

Carina Wenngren
Läby Österby
75592 Uppsala
Tel. 018 – 462726
e-post: sekreterare@ryafaret.se

_____________________________________________________________________________________________________________