Ett EU-projekt

Föreningen Ryafåret bedriver sin verksamhet med projektpengar från EU Projektstöd för ”Bevarande av ryafår.” Syftet med projektet är att öka kunskapen om ryafår och stödja bevarandet av ryafåret. Projektet består i utgivning av tidningen Ryabladet, underhåll och utveckling av hemsidan, avel med ryafåret, informationsmaterial, rådgivning, kursverksamhet och marknadsföring.