Bilder från RyaFårgårdar

Här kan du se vardagsbilder från RyafårGårder runt om i Sverige. Bilderna  är tagna och inskickade av våra medlemmar.

Gertrud Spross Sandberg, Ryagård, Valinge.


Annika Wahreus och Ulf Axelson, Anfastorp, Falköping


Anette Hultman, Stenstorp, Mjölby.