Ryabladet

Ryabladet är Föreningen Ryafårets digital medlemsmagasin som utkommersenaste Ryabladet tre gånger per kalenderår. Tidningen innehåller aktuell information, intressanta artiklar och artikelserier, fårägarpresentationer, bilder och texter från föreningens medlemmar, kommande evenemang och kurser och övrigt som berör ryafåren.

Vi samlar löpande in material till kommande nummer. Har du ett bra uppslag, eller vill du skriva en artikel? Hör av dig!

Du som medlem kan läsa den senaste numret och alla gamla digitala nummer om du loggar in på medlemssidorna.

Framsidan

Vår målsättning är att på framsidan av magasinet visa ryafårets vardag runt hela landet. Har du ett foto som skulle kunna pryda framsidan, hör av dig! Vi är på ständig jakt efter foton!

Redaktör

Camilla Sten

webmaster(a)ryafaret.se