Styrelse-Kontaktinfo

 Ryaklubbens funktionärer:

Ordförande:

Annika Wahréus
Vilske – Kleva Anfastorp
521 94 Falköping
Mobil: 070 456 49 35                 ordforande@ryafaret.se

V. ordförande:

Carin Tidén
Allstakan Vallbo
670 35 Gunnarskog
Mobil: 073 03 27 910                 viceordforande@ryafaret.se

Sekreterare:

Carina Wenngren
Läby Österby
75592 Uppsala
Mobil: 070-5236192                   sekreterare@ryafaret.se

Kassör:

Ulf Axelson
Vilske – Kleva Anfastorp
521 94 Falköping
Mobil: 070 86 17 399                 kassor@ryafaret.se

Ledamot:

Gertrud Spross Sandberg
Valinge Rya 11
432 92 Varberg
Mobil: 070 57 67 341                ledamot.01@ryafaret.se

Ledamot:

Anders Söderberg
Blecket Bergvägen 29
745 92 Rättvik
Mobil: 076 12 76 305               ledamot.02@ryafaret.se

Livdjursförmedlare:

Ulrika Östh                               livdjur@ryaklubben.se

Ullbedömare:

Sonja Thyen
Stora Kortorp 149
69492 Hallsberg
Tel. och fax 0582-43082 070-3162924

VALBEREDNING: Regionombuden med Gertud Spross Sandberg som sammankallande.

t.f WEBBMASTER: Christer Oskarsson
webbmaster@ryafaret.se
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Nya Regioner och Regionombud:

SÖDRA: Kronoberg, Blekinge och Skåne län.

Vakant

________________________________
VÄSTRA SYD: Västra Götaland och Hallands län

Birgitta Alexandersson
Bråten Hasslebacken 216
472 93 SVANESUND
Mobil: 070- 8510312

Gertrud Spross Sandberg
Valinge Rya 11
432 92 Varberg
Mobil: 070 57 67 341

________________________________

ÖSTRA SYD: Östergötland, Jönköping, Kalmar och Gotlands län.

 Vakant

________________________________

VÄSTRA MELLAN: Dalarna, Värmland, och Örebro län.

Göran Lundström
Blecket Bergsvägen 29
79592 Rättvik
Tel. 070- 5936613

________________________________

ÖSTRA MELLAN: Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanlands län.

Carina Wenngren
Läby – Österby 121
755 92 Uppsala
Mobil: 070 52 36 192

________________________________

SÖDRA NORRLAND: Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs län.

Eleonor Gidlund
JonErsgården Flärke 339
896 93 Gideå
Mobil: 070 64 71 355

_______________________________

NORRA NORRLAND: Norrbotten och Västerbottens län.

Carina Oskarsson
Korsselegården
Korssele 10
91791 DOROTEA
076-1285786