Mönstring & Ullbedömning

2020-01-17 Vi rekryterar just nu en ny Ullbedömare. När detta är klart så kommer här att finnas information om hur du mönstrar och ullbedömmer  dina får, till vem du skickar dina ullprover och länk till blankett för ullbedömning.

Tills dess så ber vi dig att kontakta regionsombuden om mönstrings- och ullfrågor.