ODFA-analys

Styrelsen tillfrågar föreningens medlemmar om intresse finns att vara med i ett projekt angående den optiska analysen OFDA, (en internationell vedertagen analys för ullkvalitet) på ryalamm/ ungfårs ullstapel.
Förslagsvis är att ca 50 talet prover skall skickas för analys och man får mer information om en ullstapel.
Idag är analysen för de vita djurens ull säker, de färgade (svarta bruna) är mer osäker i analys svaren.
Instrumentet är kalibrerat just för vita djurs ull och då har vi i första hand tänkt oss just analys för dessa djur.
Man kommer att kunna skicka allt från 1st ullprov till högst 5 st ullprov per besättning, om intresset är stort då måste antalet prov begränsas för varje medlem. Det finns på Fåravelsförbundets sida Youtube en film där Lena Persson berättar om hur analysen går till.


Ulf Axelson, föreningens kassör, kommer att vara den som organiserar och samordnar proven för distribution. För visat intresse kontakta honom på kassor@ryafaret.se.