Mönstring sker vid ca 120 dagars ålder då kropp och ull bedöms. Tre rejäla staplar klipps av intill huden.
Prov 1) R= rygg Mellan skulderbladen
Prov 2) S= sida Provet tas vid sista revbenet en handsbredd från ryggraden.
Prov 3) L= lår Provet tas på nedre halvan av låret.
Stapellängden mäts vid sidoprovet intill huden/alt ryck ur enstaka strån och mät. Proverna häftas upp i ordning, rygg, sida och lår, ett separat papper per lamm. För vita ullprover använd svart papper och för färgade ullprover använd vitt papper. Papprena märks med djurets ID-nr och skickas ihop med protokollet och frankerat svarskuvert till vår ullbedömare Kia Gabrielsson Beer. Blanketten finner du om du loggar in på medlemssidorna.
Föreningen bekostar 15 prover per medlem och år. Vill man ullbedömma fler lamm bekostar man själv ullbedömningen, proverna kostar då 100kr +moms per styck.

Kia Gabrielsson Beer
Kia svarar i telefon när hon kan. Mailen läses någon gång/vecka

Bonäs 12, 686 96 Östra Ämtevik

076 648 60 15

ullsorvis(a)telia.com

Blankett och instruktion för ullbedömning finns på medlemssidorna