På grund av det rådande pandemiläget är det svårt att planera in kurser!

Skulle du vilja anordna eller gå en mönstringskurs, med få deltagare, är du välkommen att kontakta ditt regionombud.


Tidigare kurser och aktiviteter

Under 2020 hade mellanregionerna mönstringskurser. Kursledare: Carina Wenngrenn