Får du avsättning för Ryaullen?

Vi vet att många medlemmar redan har upparbetade kanaler och får ullen såld, hantverkar eller lönspinner garn till försäljning eller egna produkter. Men vi vet också att alltför mycket ryaull förblir osåld.

I januari kommer vi att skicka ut en enkät för att kartlägga dels hur mycket ryaull som faktiskt blir använd, dels hur mycket av användbar ryaull som vi kan erbjuda till ett utvecklingsprojekt som vi skissar på. Det betyder ull som inte är filtad, och hyfsat ren och fri från vegetabiliskt skräp. Den behöver inte vara av Ull-SM-kvalitet och kan gärna vara litet grov. Tackull och baggull (som klippts när baggen inte är brunstig) passar bra. Om du har kvar osåld ull: behåll den som är högst 2 år gammal! En förutsättning för att vi ska skriva projektplan och söka pengar (som vi vet var de finns) är att det finns ull att erbjuda! Om det finns avkastning för ullen i litet större skala än enskilt hantverk så går det också att intressera fler för att skaffa Ryafår.