Sammönstrings Kurs i Falköping Nytt Datum kommer snart!

Sammönstringen hos Annika Wahréus kommer att byta datum. Nytt datum kommer snart som bor i Vilske-Kleva Anfastorp, 52194 Falköping

Anmälan skickas till viceordforande@ryafaret.se