EU-stöd 2025-2026

Vi behandlar vad vi ska söka EU-stöd för de närmaste 2 åren.

Du kan anmäla vad du tycker är viktigast för föreningen att arbeta med, till ordforande@ryafaret.se